Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Historische Vereniging Leerdam

RSIN-nummer: 804234656

Post-/bezoekadres: Hallincqlaan 34, 3311 SC  DORDRECHT

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: T.A. (Teunis) Blom

Secretaris: JJ.G. (Jos) Slieker

Penningmeester: H. (Harm) Brinks

Leden:

A.P.A. (Peter) van Rooden

 A.E. (Annette) Blom

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de Historische Vereniging Leerdam of haar vrijwilligers ontvangen geen beloning.

 

Statuten

Beleidsplan

Jaarverslag secretaris ALV 2020

Balans 2016-2019 ALV 2020

Balans/resultatenrekening