Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Historische Vereniging Leerdam

RSIN-nummer: 804234656

Post-/bezoekadres: Nieuwstraat 21, 4141 CA  LEERDAM

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: T.A. Blom

Secretaris: H. Brinks

Penningmeester: vacant

Leden:

A.P.A. van Rooden

 J.J.G. Slieker

A.E. Blom

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de Historische Vereniging Leerdam of haar vrijwilligers ontvangen geen beloning.

 

Statuten

Beleidsplan

Jaarverslag secretaris ALV 2019

Balans 2015-2018 ALV 2019

Balans/resultatenrekening