VERSLAG LEZING "ZE KWAMEN EN GINGEN" OP 3 FEBRUARI 2010

 

 

Ze kwamen en gingen

de zuivelfabrieken in het Gelders Rivierengebied

door de heer Prof. Dr. Ir. Jos Lankveld uit Elst.

@

Op 3 februari jl. was prof. dr. ir. Jos Lankveld spreker op de eerste lezing van 2010 van onze vereniging. Met als onderwerp de zuivelfabrieken in het Gelders rivierengebied hield hij een interessante voordracht over het ontstaan en vergaan van verschillende fabriekjes in onze regio. De emeritus hoogleraar verhaalde onder andere over het korte bestaan van de Leerdamse zuivelfabriek en uiteraard een stuk uitgebreider over de zuivelfabriek van Boterkooper. Meerdere historische krantenberichten werden gebruikt om een goed beeld te geven van de situatie en de gang van zaken. Lankveld vertelde dat veel zuivelfabrieken van oorsprong een kleinschalig en ambachtelijk begin kenden en dat deze later op bescheiden industriële schaal een vervolg kregen. Eind 19e eeuw was er een ware hausse aan opkomende zuivelfabriekjes, waarvan het overgrote gedeelte binnen enkele decennia alweer verdwenen waren. Ook gedurende de Tweede Wereldoorlog hielden veel zuivelfabrieken op te bestaan, vaak vanwege eisen en nieuwe regelgeving van de toenmalige bezettende machten. Tijdens de lezing had Lankveld overigens veel interactie met de geïnteresseerde aanwezigen, die uit eigen kennis nog een en ander aan Lankveld konden mededelen betreffende de wat meer lokale geschiedenis van de zuivelfabrieken.

 

Meer informatie over prof. Lankveld vindt u ook op:

 

http://www.zuivelhistorienederland.nl/lankveld-01.html


Peter van Rooden