VERSLAG LEZING KLOKKEN DOOR DE EEUWEN HEEN

Verslag lezing "Klokken door de eeuwen heen" op 11 februari 2009.

 

De heer drs. Peter W. Schipper gaf op 11 februari een interessante dia-lezing over "Klokken door de eeuwen heen".

Voor de pauze behandelde hij de ontwikkeling van de tafelklok en de pendule vanaf de 16e eeuw tot rond 1930. Na de pauze ging de lezing verder met de wandklokken, vooral Nederlandse maar ook wat buitenlandse exemplaren.

Het was een boeiende avond die heel goed werd bezocht.

Ook Splinter was aanwezig, wat blijkt uit onderstaand artikel uit het Extra Nieuws van 18 februari.

 

Klokken

Om de tijd een paar uurtjes te doden in ons ingeslapen Leerdam ging Splinter vorige week maar naar een lezing in het Hofje over klokken. De dialezing betrof de ontwikkeling van de klok door de eeuwen heen en was georganiseerd door de Historische Vereniging Vrienden van Oud-Leerdam. Om te verifiëren of die lezing wel doorging belde Splinter naar het Hofje maar kreeg hij een antwoordapparaat wegens gebrek aan enig levend wezen.

Zoeken naar terzake informatie op internet lukte ook niet, want de website van het Hofje repte van geen klokkenlezing en die van de Oud-Leerdamvrienden evenmin. Op de lezing zelf (die gelukkig doorging) excuseerde men zich voor het feit dat de website was achterhaald. Heel toepasselijk: een "historische" website vol oude informatie, maar wat heb je eraan? Overigens gaat het met websites vaak net als met affiches: na afloop van de aangekondigde gebeurtenis verzuimt men die activiteit op de site te verwijderen en affiches die nog overal hangen weg te halen.

Maar wat een opkomst bij die klokkenlezing! De trouwzaal van het Hofje zat vol met mensen die Splinter niet kende. Goed om ook eens buiten je eigen kringetje te kijken; dat verwachten wij immers ook van nieuwkomers. Een genodigde historicus uit Tiel wist veel te vertellen over staande klokken (die niet meer lopen), stoel-, staart-, hang- en wurgklokken. De gastspreker zelf was waarlijk een man van de klok: hij begon stipt op tijd, zijn lezing liep niet oeverloos uit en was klokslag tien afgelopen. Over nauwgezet "uurwerk" gesproken.

In de pauze werd de koffie, klok-klok-klok, enthousiast naar binnen gegoten. Het was een informatieve en onderhoudende lezing; technisch niet te diepgaand, maar je leerde wel de bouwperiode, ontwerpstijl, materiaalgebruik, soort aandrijving en type klok onderscheiden. Splinter werd per seconde wijzer en was uiteindelijk weer helemaal bij de tijd.

 

Splinter