VERSLAG LEDENVERGADERING 22-04

 

 

Woensdag 22 april was het weer tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering.

Gezien het feit dat mensen meestal niet echt staan te trappelen om een ledenvergadering te bezoeken, waren we niet ontevreden over de opkomst. Maar meer aanwezige leden zijn volgend jaar natuurlijk van harte welkom!

De voorzitter gaf een korte uiteenzetting van de lopende activiteiten.

Het jaarverslag van vorig jaar 16 april en dat van de penningmeester en de secretaris werden goedgekeurd. Dit geldt ook voor de begroting voor dit jaar en de voorlopige voor 2010.

De aftredende bestuursleden Teunis Blom en Joop van Reenen werden herkozen en Peter van Rooden werd benoemd als nieuw bestuurslid.

Ook meldden zich 2 enthousiaste leden aan om met het bestuur op de vrijmarkt te staan (13 juni, kijk bij Activiteiten voor meer info).

Na de pauze was er een diapresentatie over Varsseveld.