VERENIGINGSINFORMATIE

 

 

 Bestuur:

 


     


- zittend v.l.n.r.: Harm Brinks, Teunis Blom, Abe Drijver.

- staand v.l.n.r.: Annette Blom, Peter van Rooden, Jos Slieker.

 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie bedraagt EUR 19,50 per jaar en dient in januari betaald te worden.

Voor nieuwe leden wordt de contributie per kwartaal berekend.

 

Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk onze verjaardagskalender.

 

Alle leden ontvangen het verenigingsorgaan, dat 2x per jaar verschijnt.

 

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen aan het eind van het jaar, of zoveel eerder als er sprake is van overlijden. Schriftelijke opzegging dient voor 1 december in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Als na 1 december wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

 

Donateurs

Naast leden kent onze vereniging volgens de statuten ook donateurs. Dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, die de vereniging financieel of materieel willen steunen. Aldus de omschrijving ervan.

 

Een belangrijk verschil tussen leden en donateurs is dat laatstgenoemden geen toegang tot de algemene ledenvergadering hebben en dus ook geen stemrecht. Donateurs moeten meestal gezocht worden onder bedrijven die de doelstelling van de vereniging steunen en daarvoor wat meer willen bijdragen dan een lid. Maar het kunnen uiteraard ook natuurlijke personen zijn.

 

Naast de voordelen die het lidmaatschap biedt, krijgen donateurs ook een exemplaar van de in het jaar te verschijnen publicaties, boeken, enz. Het minimum bedrag dat een donateur betaalt is EUR 75,00. Maar hogere bedragen zijn natuurlijk ook mogelijk. En daar kan in overleg wat extra's tegenover staan.

 

Wilt u donateur worden van onze vereniging? Neemt u dan contact op met onze ledenadministratie.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Annette Blom, e-mail annette.blom@blominrichtingen.com, tel. 61 37 56.

 

Bank:

NL03 RABO 0142 7642 13

 

KvK:

40322971

 

ANBI:

RSIN-nummer: 804234656

 

Webmaster:

Annette Blom, annette.blom@blominrichtingen.com, tel. 61 37 56

 

HIP-Team / Werkgroep Fotocollectie

Het HIP-team / Werkgroep Fotocolletie bestaat uit:

 

         

   Martin den Dunnen     Neel Nieuwenhuis    Hannie Vermeulen    Herman Tweeboom    Tonny Keuken

 

 

Het HIP (Historische Inlooppunt) is iedere donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur geopend in de Bibliotheek Leerdam. Heeft u nog oude foto's? Breng dan een bezoek aan het HIP-team. Zij nemen uw foto's in ontvangst en zorgen dat ze gescand worden en een plaatsje krijgen op onze Collectiebank. (Na het scannen krijgt u uw foto's dan weer terug.)

 

Het scannen van de foto's wordt o.a. gedaan door Neel Nieuwenhuis en Hannie Vermeulen.

 

ANBI-status

Op de ALV van 5 april 2017 hebben we het al aangekondigd:  onze vereniging is bezig met het aanvragen van een culturele ANBI-status.

 

Aan het verkrijgen van zo'n status is een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zien vooral op het feit dat de aanvrager een "algemeen nut beogende instelling"(ANBI) is. Daarnaast moet de aanvrager ook openheid (via de website) geven over samenstelling van het bestuur, beleidsplan, begroting en dergelijke. Op onze website zijn onder de ANBI-button de verplichte gegevens te vinden.

Daarmee heeft HVL voldaan aan de voorwaarden, die de belastingdienst telt, en is bij beschikking van 3 juli 2017 aangemerkt als culturele ANBI.

 

Voor onze activiteiten maakt deze status niets uit: we blijven gewoon doen wat we altijd gedaan hebben. Maar voor mensen, die een bedrag aan de vereniging willen schenken, verandert er wel iets. Het bedrag dat aan een culturele ANBI geschonken wordt, kan voor 125 % afgetrokken worden bij de belastingaangifte.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De Historische Vereniging Leerdam beheert een ledenregistratie-register, waarin opgenomen zijn de namen van de leden, hun adresgegevens en hun eventuele e-mailadres. Dit register wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van verenigingsactiviteiten, zoals het verzenden van verenigingsorganen, uitnodigingen voor ledenvergaderingen en nieuwsbrieven.

 

Daarnaast wordt in het register aantekening gehouden van de betaling van het lidmaatschapsgeld. Verdere gegevens zijn in het register niet opgenomen.

 

De secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur hebben toegang tot het register. Uitsluitend de ledenadministrateur kan wijzigingen in het register aanbrengen.

 

De verzending van het verenigingsorgaan is door de Historische Vereniging Leerdam uitbesteed aan BladNL, Uraniumweg 21, 3542 AK Utrecht. Met BladNL is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat u ermee instemt dat de Historische Vereniging Leerdam:

 

-       de naam-/postgegevens gebruikt voor de verzending van verenigingsorganen en, bij het ontbreken van een

     e-mailadres, de verzending van uitnodigingen voor o.a. Algemene Ledenvergadering en lezingen

-   het e-mailadres gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven (waarin o.a. uitnodigingen voor Algemene Ledenvergadering, lezingen)

-       foto’s gemaakt tijdens lezingen of andere activiteiten plaatst op de website en/of facebook

 

Nieuwe publicatie / De Schoonrewoerdse Poort, Verslag van een archeologisch onderzoek.

 

In 2016 is er archeologisch onderzoek op het Dr.C. Voogdplein uitgevoerd naar de overblijfselen van De Schoonrewoerdse Poort.

 

Het rapport, dat door de onderzoekers Nico van der Feest en Dion Hagens van Aeres Milieu is gemaakt, zullen wij publiceren in deel 17 van de Historische Reeks Leerdam.

 

In deze publicatie zien we o.a. hoe het archeologisch onderzoek is uitgevoerd, lezen we veel over de geschiedenis van De Schoonrewoerdse Poort en komen we te weten wat er allemaal in de grond is gevonden.

 

De Schoonrewoerdse Poort, Verslag van een archeologisch onderzoek, is voorzien van vele afbeeldingen in kleur, zal met harde kaft verschijnen en bevat ca. 220 pagina’s.

De prijs bedraagt bij voorinschrijving t/m 28 februari 2019 € 19,50.

Na deze datum zal de prijs € 22,50 bedragen.


U kunt De Schoonrewoerdse Poort, Verslag van een archeologisch onderzoek  bestellen via de winkel  op deze website.

 

 

Beeldbank

Op 27 februari is de Collectiebank door wethouder Frank de Graaf in gebruik genomen.


Via de Beeldbank op deze website komt u op  de Collectiebank en daar kunt u kennis maken met zo’n zevenduizend historische foto’s van Leerdam. U kunt ze van commentaar voorzien en er ook nog een kopie van bestellen.


Maar er zijn nog veel meer foto’s die verwerkt moeten worden. Dus kijkt u regelmatig op de beeldbank om op de hoogte te blijven.

En heeft u zelf nog oude foto’s? Brengt u dan eens een bezoekje aan het HIP.

Het is iedere donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur geopend in de bibliotheek Leerdam.

 

Historisch Inlooppunt (HIP) geopend

Op 13 september jl. is in de Bibliotheek Leerdam het Historisch Inlooppunt (HIP) geopend. De opening werd verricht door wethouders Frank de Graaff en Annelies Groenenberg.

 

Het HIP is tot stand gekomen door een samenwerking van onze vereniging met de Bibliotheek Leerdam en mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland aan de Bibliotheek Leerdam.

 

Zoals reeds bekend zijn door vrijwilligers inmiddels vele duizenden foto's uit het voormalige museum Het Oude Raadhuis uitgezocht. gedigitaliseerd en, indien bekend, voorzien van informatie. Maar ... van heel wat foto's worden nog gegevens gezocht.

 

Bij het HIP kan men kennismaken met deze fotocollectie en op deze manier veel te weten komen over de geschiedenis van Leerdam. Foto's kunnen door de bezoekers zelf bekeken worden op een multitouchtafel. Verder is er een aantal keren per jaar een speciale thema-week in de bibliotheek. Dan zullen er foto's op een groot scherm vertoond worden. Door het laten zien van de foto's hopen we veel informatie los te krijgen van de bezoekers.

 

Het HIP is iedere donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur geopend. Er zal dan steeds een vrijwilliger van onze vereniging aanwezig zijn; om eventuele vragen te beantwoorden en ook om nieuwe gegevens bij de foto's ter plekke in te voeren in een speciaal computersysteem.

 

 

 

Digitalisering fotocollectie Het Oude Raadhuis

Op 1 maart 2011 is begonnen met het digitaliseren van de enorme fotocollectie die tot op heden in Het Oude Raadhuis verblijft.

Bij Activiteiten/Foto's en Verslagen leest u een eerste verslag en krijgt u d.m.v. wat foto's een idee van de grote hoeveelheid materiaal die er is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUUR

Voorzitter

T.A. Blom
Kon. Emmalaan 111
4141 EB  LEERDAM
Telefoon: (0345) 61 37 56
E-mail: tblom@blominrichtingen.com


Secretaris

H. Brinks

Nieuwstraat 21

4141 CA  LEERDAM

Telefoon: (0345) 61 72 27

E-mail:  harmbrinks@telfort.nl

 

Penningmeester

Vacant

 

Lid

A.P.A. van Rooden

Nieuwstraat 18

4735 AN  ZEGGE

Telefoon: 06 23 12 54 69

E-mail: p800207@yahoo.com

 

Lid

J.J.G. Slieker

Hallincqlaan 34

3311 SC  DORDRECHT

Telefoon: (078) 631 87 92

E-mail: j.slieker@gmail.com

 

Lid

Annette Blom

Koningin Emmalaan 111

4141 EB  LEERDAM

Telefoon: (0345) 61 37 56

E-mail: annette.blom@blominrichtingen.com