PUBLICATIES

 

 

Publicaties

 

2x Per jaar verschijnt ons verenigingsorgaan. Hierin staan artikelen over diverse historische onderwerpen. Misschien wilt u een artikel nog eens nalezen en heeft u het betreffende verenigingsorgaan niet meer of bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijkt u dan bij de onderstaande titels. Deze lijst zal steeds uitgebreid worden.

 

Kijk voor artikelen over de Tweede Wereldoorlog onderaan deze pagina.

 

 

A

De aardappelziekte van 1843

Adresboek Leerdam uit 1952 (131mb)

Apotheken en apothekers te Leerdam

Apotheken en apothekers te Leerdam (3-12)

Uit het Oud-Archief van de Gemeente Leerdam

Wat was een ashoop waard? 

 

B

Ds. W.A. Bachiene, een 18-eeuwse Leerdammer en geograaf

Het bastion Leerdam in Kaapstad

F. Bats (Een honderjarige Leerdammer)

Jan van Beijeren; eten en drinken met Palmpasen in 1420

De Berendrecht

Ontstaansgeschiedenis van de Leerdamse bibliotheek

Van bodebus tot ambsketen

De man met de botkar

Bouwsporen (1) Het Oude Raadhuis

Bouwsporen (2) Sinsi

Bouwsporen (3) Kerkstraat 8

Bouwsporen (4) Glazen bouwstenen

Bouwsporen (5) Kalkzandsteen

Bouwsporen (6) Telmerken

Bouwsporen (7) Houtvlotverbindingen

Leven in de Leerdamse brouwerij

Buren in opgang en neergang

Een burgerbrief uit 1563

 

Ds. Johannes Claassen 

Het cohier voor de heffing van de tiende penning in 1553 in Leerdam

Paulus Colonius

 

D

Dialect (Sprik je moers taal)

Een diefstal in 1805

Doorbraken Diefdijklinie door Gelders water

De verkoop van het Drossaardshuis

De dijkdoorbraak van 1820

Dijkzorg en hoefslag

 

Eendenkooien

Anna van Egmond

Jan van Egmond (1385-1451)

Floris van Egmond (1469-1539)

Floris van Egmond (1469-1539) (Aanvulling)

Frederik van Egmond (1440-1521) 

Maximiliaan van Egmond (overl. 1548)

Willem van Egmond (1412-1483)

Eigendomsrechten van de kade langs de nieuwe vliet

Engelsen in Leerdam

 

F

Het fabrieks- en nijverheidswezen in Leerdam in 1808

Faillissementen

 

G

De eerste gasfabriek van Leerdam

Het gasthuis van Leerdam

Een omstreden geboorteaangifte

De polder "De Geeren"

De geneeskundige verzorging in Leerdam in vroeger tijd

Gids van Leerdam, 1933

Het maken van glas in de Oudheid

Feest in Leerdam: 25-jarig bestaan van de Glasfabriek Leerdam

Gorilla, radarstelling in Schoonrewoerd

Leerdam in de Goudse glazen

Bij het overlijden van een Hollandse graaf

De Gregoriaanse Tijdrekening

Nieuwe grenzen?

Groepsschuilplaatsen in Leerdam

Pieter Adrianus de Groot

 

De haven van Leerdam

Verstoorde zondagsrust in Heicop 

Een wellevende berisping aan het adres van de Heicopse polderbestuurders

Instructies voor de Heicopse schoolmeester

Een herbergruzie in 1627

De Herberg "De Wildeman"

Herdenkingsfeest 100 jaar onafhankelijkheid van ons koninkrijk

Heukelum in oude tijden 

Abraham de Heusch

Een Leerdamse hoedendrager anno 1912

Hoe Leerdam een deel van de provincie Holland werd

Hongerwinter 1944-1945

Het ontstaan van de Huibert

De Huisgracht

Leerdamse humor

 

J

De Leerdammer Cornelis Jansenius, Rooms-Katholieke Godgeleerde

 

K

Vergunning voor het oprichten van een kaarsenmakerij in 1789 en 1836

Het kasteel aan het Recht van ter Leede

Hotel Kemp

Protestantse kerken in Leerdam vanaf de 19e eeuw

Het verlooren kerkhof

Kerkscheuring en emigratie

Waar komt de naam "Koenderseweg" vandaan?

Een aanbesteding van de korenmolen in 1825 

 

L

Was Leerdam een leen van het bisdom Utrecht? 

Johannes van Leerdam

Hoe men vroeger over Leerdam dacht

De Leerdamse vlag op zee

Niesje Gerdina van Leeuwen-Lobbregt

Het kasteel De Leyenburg

De Lijnbaan

 

M

Marine-officieren uit de regio in de 19e en 20e eeuw

De markt

Leerdamse maten en gewichten

De Meent

De Meentpolder

Gerrit Michels weer terug in Leerdam

Milieuproblemen

De Molukse historie ontrafeld

Het muntwezen

 

N

Namen van huizen en landstukken in en rond Leerdam

Leerdamse oudste natuurmonument

 

O

Het octrooi van de Leerdamse grutters

Over verleende octrooien

Het onderwijs in Leerdam voor 1800

Beschermd dorpsgezicht Oosterwijk

De grens tussen Leerdam en Oosterwijk

De heerlijkheid Oosterwijk

Het kasteel van Oosterwijk

Was er te Oosterwijk een klooster?

De Laageindse sluis te Oosterwijk

Oosterwijk en het geslacht Van Liere

Opkomst, blinken en weer verzinken

Een nieuw orgel voor de kerk in Kedichem

Een stukje geschiedenis van het orgel van de Nederlands-Hervormde kerk

Hoe oud is Leerdam?

Oud en Nieuw in Leerdam

 

P

De geschiedenis van de parochie Leerdam

Een penningmeester-generaal

Jan Pelgrim vertelt

De pest in Leerdam

De pest in Leerdam (2)

Bij een publicatie uit 1770

 

R

Floris Radewijnsz

"De Regulier"

De Gemeente legt rekening af

Een poging tot oprichting van een RK-kerk te Leerdam in 1836

Ruylebuyt-schippers

Een ruzie aan de Schaaikseweg

 

S

De Leerdamse schaats

Schaik (Wat zegt een naam?)

Is Schaik afgeleid van Scheidijk of Schadewijk?

Een Leerdamse scheepsjongen verdrinkt

De scheepswerf van Leerdam

Schevet of schavet?

Ook Schoonrewoerd had een brouwerij

Over een gemeen Leerdams secreet

Het Sint Anna Gilde

De Speldemaker

Honderd jaar spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen

Een kijkje in het sportverleden van Leerdam

De stadskamp

Een stadsverslag uit 1829

De stadswallen van Leerdam

Steunbeweging ten bate der Weensche kinderen

Een strijd tussen Leerdam en de Heerlijkheid Schoonrewoerd in 1615

Suitbert, de apostel van onze streek

 

T

Tabak 

Leerdam in de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog

Een telefoongids uit 1915 

 

V

Het recht van vrij te varen

Het veer naar Asperen

De Verenigde Oost-Indische Compagnie

Een geval van vergiftiging in 1632

De aardappelmoutwijnbranderij De Vijfkoeck

Een vingerhoedenmakerij in Leerdam in 1744-1745?

Jurrien Hendrik Visch

Vogelsangstraat

De eerste volkstelling in ons land

Niet iedere misdadiger naar de vrijstad Leerdam

 

 

W

Een gerucht over waarzeggerij in Leerdam

Een wandeling door Leerdam

Leven en werken op een Hollandse watermolen

Wateroverlast

Wetenswaardigheden uit vroeger tijd

"William and Mary"

J.A. de Wit: Als iemand verre reizen doet, dan kan hij veel verhalen

De witte brug

Wie weet waar Willem Wouters woont?

 

Z

Een Zwartglasser vertelt

Zwembaden in Leerdam

 

 

De Tweede Wereldoorlog

 

De geschiedenis van Leerdam tijdens de Tweede Wereldoorlog is tot op heden slechts fragmentarisch onderzocht en beperkt gepubliceerd. Een totaalbeeld ontbreekt.

Er zijn in het verleden meerdere (oud)inwoners van onze stad geweest die hun herinneringen hebben opgeschreven. We hebben die deels in ons verenigingsorgaan gepubliceerd over meerdere jaren.

In het onderstaande overzicht hebben we ze nu bij elkaar gebracht, zodat geïnteresseerden niet meer hoeven te zoeken.

 

En dan doen we gelijk een oproep: heeft u een verhaal, herinnering of wat dan ook, kom er mee, dan kunnen we dat ook publiceren. Hoe meer we kunnen vastleggen, des te beter.

 

Een Belgische Leeuw in de Leerdamse Pironstraat

De luisterpost Gorilla in Overheicop, Schoonrewoerd

Govert Morelissen

Kom met verhalen

Oorlogsherinneringen van Chr. Meijers

Oorlogsverslag van Cornelis (Kees) van Donselaar