DOORBRAKEN DIEFDIJKLINIE DOOR GELDERS WATER

 

Relaas van de lezing op 7 september 2005 door prof. Dr. G. v.d. Ven.

 

1413: Doorbraak in de Diefdijk en in de Noorder-Lingedijk onder Kedichem

1497: De Diefdijk

1523: Mogelijke doorbraak van de Diefdijk

1565: Overstroming door de Lingedijk en de Diefdijk

1571: Doorbraak Diefdijk na watersnood in de gehele Betuwe. Ook de Lingedijken zijn

         doorgebroken.

1573: Vanuit Gelderland doorbraak Diefdijk

1595: Doorbraak bij Heukelum

1726: Geen ijsgang. Doorbraak van de Lingedijk bij Kedichem

1741: Begin beneden en boven Leerdam. Lingedijk op vijf plaatsen doorgebroken en een

         doorbraak beneden Kedichem. (Zelfde hoog water als doorbraak eind december 1740

         bij Hagestein.)

1809: IJsgang. Weer doorbraak bij Kedichem

1820: IJsgang. Nieuwe Zuider-Lingedijk breekt door. Hierna ook doorbraak bij Kedichem

 

Doorbraken Lekdijk:

1573: IJsdam rivier dijkdoorbraken bij Ameide (Zie ook bij Diefdijk.)

1624: IJsverstopping. Januari doorbraak bij IJsselstein. (Teixeira)

         Ik denk dat hier de beruchte dijkdoorbraak aan de overzijde namelijk die van de

         Lekdijk bovendams bij ’t Waal bedoeld wordt.

1740: Eind december. Geen ijsgang. Doorbraak bij Lexmond

1744: Doorbraak beneden Lexmond

 

Mogelijk onder water zetten deel Vijfheerenlanden door doorbraken dijk net ten westen van Gorinchem.

1658: Eind december dijkdoorbraken bij Gorinchem

1663: Doorbraak beneden Gorinchem

 

Jaargang 24, nr. 2