BURGELIJKE STAND IN NEDERLAND VANAF CA. 1800 TOT HEDEN

 

(Bijlage verstrekt door de heer Wim Zondag, tijdens de lezing op 03-02-2016)