ANBI

 

RSIN-nummer: 804234656

 

Bestuur:

De heer T.A. Blom / voorzitter

De heer H. Brinks / secretaris

vacant / penningmeester

De heer A.P.A. van Rooden / lid

De heer J.J.G. Slieker / lid

Mevrouw A.E. Blom / lid

 

Beloningsbeleid: er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. Er wordt geen beloning uitgekeerd.

 

Beleidsplan 2017-2020

 

Jaarverslag secretaris 2017

Financieel verslag: resultaat 2017 en begroting 2018

 

Statuten